• بنر2
  • R
  • jeano
  • PLASTIMEC
  • cometa
  • P
  • Turbang
  • c
  • Tacome
  • sando

درباره ما

در راستای انتقال فن آوری تولید و کسب اطلاعات بروز در صنعت دیرپای نساجی، شرکت تیساتار در سال 1376 فعالیت خود را آغاز نموده است. ما در این شرکت مفتخریم که با ارائه خدمات در راه پیشرفت یار و همراه تولیدکنندگان و سازندگان صنعت نساجی باشیم. راه اندازی فعالیت های آماده بهره برداری، ارائه مشاوره در مراحل مختلف (طراحی خرید، نصب و راه اندازی و ...) و خدمات پس از فروش از تخصص های شرکت تیساتار می باشد. با توجه به پیشرفت روزافزون علم و فن آوری بخصوص در صنعت نساجی شرکت تیساتار همواره خود را به اطلاعات روز مجهز کرده و آماده ارائه آن به مشتریان می باشد. در شرکت تیساتار حفظ اطلاعات و در خواست مشتریان در اولویت بوده و کلیه مراودات محرمانه تلقی شده و فقط در فایل های مربوطه می باشد، از این رو مشتریان محترم این شرکت، پس از یک مراجعه ما را به عنوان همکار خود انتخاب می نمایند.

یکپارچگی

ماشین ها نساجی

پرسنل

ماشین ها نساجی

چشم انداز

ماشین ها نساجی

ایمنی

ماشین ها نساجی

Jeanologia

تیساتار 1394

tissatar.ir © 2016 By MegaDrupal. All rights Reserved